MODELTREINBAAN - Nieuw plan


Na wat bedenksels, toch het plan weer iets aangepast. Het schaduwstation wordt noordelijk aangesloten ten opzichte van het hoofdspoor. Zo ontstaat meer diepte en lengte voor het schaduwstation. De trambaan is nu eenvoudiger.

Nieuw plan, versie 4